Logo_LNN2

 

 

LNN Konference 2016

Kære venner og kollegaer,

Velkommen til Island!

Vi inviterer dig til vores konference med temaet ”Dele kundskab – sprede erfaring”

Det er med stor glæde at vi ønsker dig velkommen til LNN 2016 (Ledernas Netværk i Norden) konference der afholdes 24 – 26. maj 2016 i Reykjavik, Island.

LNN konferencen 2016 dækker presentationer om lederskab inom helsesektoren i de Nordiske lande og nu også fra United Kingdom. Yderligere vil konferencen være en mulighed for at møde kollegaer, udveksle synspunkter og socialisere. Vi der arbejder i LNN udvalget og specielt dem har arbejdet der længe, er gradvist blevet opmærksom på vigtigheden af at mødes under LNN konferencene i de respektive lande, og landene imellem, for at netværke.

Konferencen vil finde sted i en af de tre største konference rum i Harpa. Det var utænkeligt ikke at invitere til Harpa Reykjavik, hvilket er et første klasses konference center, der har modtaget et utallig af præmier og priser for de enestående faciliteter. Dette hus er valgt til det bedste performance mødesteder i 2011 af ”Travel & Leisure Magazine” og i efteråret 2012 modtog Harpa den prestigefyldte præmie som det bedste MICE center i Nord Europa.

Den Nordiske LNN komité har sat vægt på at sammensætte et ambitiøst program så alle vil øge/ få ny viden, der vil muliggøre at sprede og udveksle gode erfaringer. For første gang er der deltagerer med fra Finland og vi velkommer dem hjerteligt. Nu kommer kollegaer fra ”Executive Nursing Network” (ENN) fra UK til at deltage, og gøre den mere frugtbar.

Det er vores håb at LNN konferencen både vil blive oplysende og behaglig, og samtidig give muligheden for at nyde hinanden, og ikke mindste det bedste vores land kan tilbyde.
Se venligst hjemmesiden for registrering og yderligere information.

Kom, lad os møde på kongressen og starte sommeren 2016 med et eventyr!

På vegne af organisationskomiteen i Island,

Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir, formand
Margrét I Hallgrímsson, vice formand


LNN Congress 2016 

Dear friends and colleagues,

Welcome to Iceland!

We invite you to our LNN congress with the theme “Sharing the knowledge, enhance the experience”

It is with great pleasure that we welcome you to the LNN 2016 (Ledernas Netværk i Norden) congress to be held from May 24th – 26th 2016 in Reykjavík, Iceland.

The LNN congress 2016 will cover presentation in leadership within health services from the Nordic countries and this time also from the United Kingdom. Furthermore the congress will be an excellent venue where there is an opportunity to meet colleagues, exchange views and socialize. We who sit in the LNN committee especially those of us who have worked within LNN for a long time have gradually become aware of the important time during LNN congresses to network, both within country but not the least between countries, building the network.

The congress will now take place in one of the three biggest conference rooms in Harpa. It was unthinkable not to invite you to Harpa Reykjavik which is a first class conference centre that has received numerous awards and prizes for outstanding facilities. This house was chosen the best performance venue in 2011 by Travel & Leisure magazine and in autumn 2012 Harpa received the prestigious award as the Best MICE Centre in Northern Europe.

The Nordic LNN committee has placed emphasis on an ambitious agenda so that all of the participants will gain more/or hopefully new knowledge that will enable to spread and enhance better experience. For the first time in LNN we are joining participants from Finland and we welcome them heartily. This time colleagues from the Executive Nursing Network (ENN) from UK will contribute to this congress and for sure make it even more fruitful.

It is our hope that the LNN congress will both be enlightened and pleasant, while at the same time giving the opportunity to enjoy each other but not the least the best of what our country has to offer.
For registration and further information, please look further at the website.

Let´s get together and have wonderful days in Iceland and start the summer 2016 with an adventure!

On behalf of the organizing committee in Iceland,

Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir, chairman
Margrét I Hallgrímsson, vice – chairman

Logo_isl_hjukrunarfraedinga_minna