Äventyr resa den 27. maj

Eftersom LNN bygger mest på at etablera nätverk så ville den isländska ledarorganisation erbjuda en gemensam tur för intreserade deltagare I LNN congressen dersom vi har godt om tid til at vara tilsammans, utbyta djupare erfarenhet och etablera tätare kontakt. Det blir plads för 150 deltagere. Vi kommer at starta resan kl 10:00 punktligt vid Harpa. Derifrån åker vi syost til något som kallas Nauthúsagil och ligger vid Þórsmörk,en av våra mest  populära resesajt i Ísland en otrolig naturpärla. Där vandrar vi en liten rundtur igennon små elvar och gångstigar och om vi har tur med vädred ser vi in i Þórsmörk som då börjar skryta sig med vackra vår färger. När vi kommer tilbaka väntar oss förfriskning ute i naturen. Därifrån kör vi til Þorvaldseyri som ligger under Eyjafallajökull och där får vi se en 20 min. film av Eyjafjallautbrottet som upprörde flyget över norden enda ner til Europa i många dagar och gjorde tusentals resande männeskor frustrerade. Då ligger vägen igen mot Reykjavik men vi tar säker nån  ,, snapspause” på vägen. När vi närmar oss Reykjavík stannar vi vid en ridhall där vi får Hästshow med islandshästar och kommer ni säkert at kunna få rida lite själva, klappa och mysa är med hästana. Där blir til tiltugg och dricka. Til slut far vi mot Margréts hem var det bjuds på isländsk köttsoppa med bröd, sött til efterrätt och dicka (både alkohol och non alkohol). Meningen är at där kan vi stanna hur länge som helst e.v.t. dansa och /eller/ eller inte sunga karioke men i alla fall nätverka.

Ísland har varit landet med stabilt väder som ni känner :-) de är bara så at klimatförendringar har förstört vår soliga, varma, lugna väderbetingelser (hmmm skämt!!!) därför är det vigtigt at ni har på är goda vandraskor och varma kläder. Humöret skal ochså tas med i fickan :-)

I fall at færre en 30 pers registrerar sig til resan blir resan e.v.t. canselerat, fast det tror vi inte på!

Vi ser imot at träffa är som flesta.

Isländska ledar organisationen


Adventure trip May 27th 

As LNN is mainly based on building network the Icelandic leadership organisation wanted to invite interested LNN conference participants, adventure tour where there is opportunity to be together, share experience and establish tighter contact. We are able to invite up to 150 pers. The tour starts at 10:00 sharp at Harpa (The conference centre). From there we are heading to the south east to a place called Nauthúsagil and lies near to Þórsmörk one of our most popular travel sites in Iceland and an incredible nature ,,pearl”. There we will take a round walk through narrow paths and small streams an if we are lucky we will be able to see the view into Þórsmörk which at that time starts to decorate with beautiful spring colours. Coming from this walk there will be an outdoor refreshments. From there the route goes to Þorvaldseyri that lies near to the Volcano glacier Eyjafjallajökull and there we are going to see a 20 min film about the Eyjafjalla eruption that upset all flights in the Nordic hemisphere all the way down to Europe and made thousands of traveling people frustrated. Then we are heading towards Reykjavik again but we will for sure stop once in a while for a short snaps! When we approach Reykjavik we will drive up to a big indoor riding field where we will watch a riding show with Icelandic horses and afterwards we are able to try a short ride and / or pat the horses. There we´ll have some refreshments. At last we will drive to Margrét´s home where we invite you to an Icelandic meat soup with bread and something sweet afterwards with beverages (either alcohol or none). At Margrét´s we are able to stay as anyone like and perhaps dance and/or /or not sing karaoke but at least build network.

As you all know Iceland is the land with the optimal weather :-)  It is just so that the climate changes have damaged our sunny, warm and wind free weather conditions  (hmmmmm it´s a joke of course) so it is important that you wear hiking boots and warm clothes. You should also bring with you the good mood.

In case of registered number less than 30 pers. we might have to cancel this trip, but we sincerely think it will not come to that!

We are looking forward seeing you all.

The Icelandic leader organisation

Price : 1.500 DKK (transport, food, drink and fun are included)
Departure: from Harpa at 10:00 (sharp)